Ang North Korea, opisyal na pangalan nang Republika Sagradang Komunistang Dakilang Demokratikang Sosyalistang Mamamayan ng Korea ay isang mapaniil na komunistang bansa na pinagmamay-ari ng komunistang taba na si Psy Kim Jong-un. Ang kalaban sa timog ng peninsula ay ang South Korea (tuta ng Amerika at kontra-komunista).