Grand Theft Auto: Strawberryland - para sa mga batang walang magawa!

Ang Grand Theft Auto ay isang serye ng video game na ginawa at inilathala ng Rockstar Games para sa mga walang magawa.

Listahan ng laro

Filipino titles

Children's titles

 
Si Julie Andrews habang nanonood ng trailer ng GTA IV.


Kulang pa sa bandalismo ang pahinang ito. Click ka dito kung dadagdagan mo.