Ang nosebleed ay ang pagdudugo ng ilong sa wikang Ingles. Nangyayari ito pag ang tao'y trying hard sa pagsasalita ng Ingles, katulad ni Rufa Mae Quinto sa isang pelikula noong huling bahagi ng dekada 1990 o sa unang bahagi ng dekada 2000. Ito din ang ekspresyon ng mga taong pumipilit na mag-Ingles pero hindi nila kaya (owssss). Kasama dito ang halos lahat ng mga estudyante mula sa Grade School hanggang sa kolehiyo/unibersidad.

Halimbawa

Ian: Good morning miss, do you have a nice day?
Angel: Sure, why not?
Ian: How's your speech ba? Pa-sample nga?
Angel: Sure. Alam mo, I'll do it right now? (sinasabi na ang sample ng speech)
Good evening, dear ladies and gentlemen. I'd like to toast and honor one of our workmates, who will be transfered to Company Headquarters... Sorry, kuya. Na-nosebleed ako.
Ian: Ay, 'sus!

 
Ang artikulong ito ay kinakailangang mapahaba.
Ang artikulong ito ay isang usbong (stub). Palawigin pa ito upang makatulong.