Paggamit

This template clears all margins. In other words, it's an easier version of <br clear="all" /> Ang padrong ito ay nagtatanggal ng lahat ng mga margin. Sa ibang mga salita, isa itong mas madaling bersyon ng <div style="clear: both;"></div>, <div style="clear: left;"></div>, at <div style="clear: right;"></div>.

Gagawa ang {{-}} ng:

<div style="clear: both;"></div>

Gagawa ang {{-|right}} ng:

<div style="clear: right;"></div>