Ang Boracay ay isang isla sa may Panay na maraming burak. Wala nang mas puputi pa sa Boracay kundi ang mga Koreano.

Boracay
Number 2293/7107
Lalawigan Aklan,
Or. Mindoro,
Government
Phil. Island chronology
#2292
Carabao Island
#2294
Panay
Kulang pa sa bandalismo ang pahinang ito. Click ka dito kung dadagdagan mo.