Ang paggugugel ay isang makabagong pamamaraan upang mag-research, gamit ng mabababang uri ng hayop na tinatawag natin na tao.

Tingnan dinBaguhin

Nakaka-ewan ba? Baguhin mo!