Template-info.svg Dokumentasyon ng padron

This template sets up the parameters for the flex CSS property. Default is 0 1 auto.

Despite its name, it does not support the old -n-box-flex syntax.

Kompatibilidad

  • Tignan ang flex sa Mozilla Developer Network para sa lahat ng detalye sa kompatibilidad sa browser.

Tignan din