“Ano'ng paki mo sa long hair ko?”

“Ano'ng paki mo sa fake hair ko?”

~ Eddie Gil

“Tapos ngayon sa 'kin kayo nagrereklamo kung bakit mababa ang budget ng gobyerno?”

~ Gloria Macapagal-Arroyo sa mga nagrereklamo

Anong pake mo? Bakit ka pumunta sa sayt na ito?

Joke lang. Edit ka lang.

Bloink1 solid.png
Ang artikulong ito ay kinakailangang mapahaba.
Ang artikulong ito ay isang usbong (stub). Palawigin pa ito upang makatulong.