Gabay sa mga baguhan
para maging Pekepedista
Pangkalahatang-ideya

Pangkalahatang-ideya
Dahilan: Ano ba ang isang
"Pekepedia"?

Seryoso ba kayo?

Sa Magandang Pagsusulat

Payo sa panunulat
Paggawa ng artikulo
Time=Funny
Sa pagpopormat nang mabuti
Pagba-bye-bye at, GRAMATEEKUH
Make Sense
Don't State the Obvious

Tungkol sa Kagandahang Asal

Be Civil
Bawal ang Cyberasaran
Redirecting Done Right
Paano iuugnay ang teksto(???)
Bagay na pwedeng burahin
na walang babala

Mga admisitradors
Komunikasyon
Hindi pagkakaunawaan
Pa-cheseburger ka sa mga admin!

Pagtatapos

Kongklusyon

Tutukan mo...

Nilalaman ng tulong
Ang Pekepedia ay hindi isang...

Nota: Ang Pekepedia ay hindi kung ano ang isang artikulo that says what it is not says it isn't.
Whose side are you on.png

Ang Pekepedia ay, simpleng sinabi, isang wiki na dedikado sa satire at iba pang porma ng katatawanan sa pamamagitan ng pagpaparodi ng Wikipedia at iba pang mga ensiklopedya, na kadalasang may hindi tama, distorted, o blantantly na maling impormasyon.

  • Ang Pekepedia ay hindi Wikipedia. Ang Pekepedia at Wikipedia ay medyo magkatulad dahil ang Pekepedia at Wikipedia ay parehong naglalaman ng kasinungalingan. Ang pinagkakaiba ay ang paniniwala ng Wikipedia na ang kanilang mga kasinungalingan ay mas totoo kaysa sa mga ksinungalingan ng Pekepedia. Sa katotohanan, ina-admit nga ng Pekepedia ang kanilang pagsisinungaling, pero ang Wikipedia ay hindi pa rin nila (at never will) ina-admit ang kanilang mga kasinungalingan. Maliban rito, ang isa sa mga pinakamalaking kontrast sa gitna ng Pekepedia at Wikipedia ay mga astig ang mga Pekepedista, hindi tulad ng mga nerd sa Wikipedia. Dahil rito, ang ilan ay maaaring mag-sabi na ang Pekepedia ay ang "kabaligtaran" ng Wikipedia.
  • Ang Pekepedia ay hindi iyong personal na blog, sosyal na sayt sa pagnenetwork, o sayt sa paghohost ng mga imahe. Kami ay hindi interesado sa pag-ibig ng ibang tagagamit o paghohost ng iyong (mga) imahe o blog. Gayunpaman, kami ay naka-empasays sa paggawa ng isang atmosperang mapakaibigan sa tagagamit at sa pagpo-promote ng sibiliti sa mga tagagamit.
  • Ang Pekepedia ay hindi propesyunal. Hindi naming kinokonsider ang aming mga sarili na mga propesyonal sa pagsa-satire (ang UnNews ay hindi The Onion). Hindi namin binabayaran ang mga tagagamit (maliban sa mga premyo ng mga Poo Lit Surprise na kompetisyon) upang mag-kontibuto, at hindi namin kailanmang pipilitin kayo upang mag-kontributo ng pinansyal o magbayad ng pera upang "i-upgrade" ng iyong akawnt. Kung nais mo talagang magbayad sa isang tao na may kasiyahan na kapalit, mag-donate po sa kahit ano man sa mga magagandang charity rito.
  • Ang Pekepedia ay hindi for profit. Ang Uncyclomedia, Pekepedia, at ang lahat ng aming mga proyekto ay non-profit, na nagrereserbado ng karapatan upang mamenta ng merchandise at tumanggap ng mga donasyon sa basis na napupunta ito sa pagpapahaba ng aming dahilan at pagpapalaki, hindi sa kahit sinumang shareholder o sa bulsa ng sinuman.
  • Nakakatawa, nakalimutan mo ang nakakatawa.