“Ang Team Fortress 2 ay isang laro.”

Ang Team Fortress 2 ay isang pang-maramihang laro kung saan ang mga koponan ay gagawa ng muog.